РЕГИСТЪР НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО
Столична община
Забележки:
* В червен цвят са решения на ОС, за които няма съдебна регистрация.
* Имената на дружествата, където участието на СО не е 100%, са подчертани.
* Информацията в регистъра е съобразена с фирмените дела на дружествата.
* Бутонът филтър служи за прилагане на филтър при търсене след като попълните някакъв критерий в празните полета над имената на колоните.
   За прилагане на филтър може да използвате клавиша 'Enter' от клавиатурата, когато се намирате в някое от полетата над имената на колоните.

* Бутонът изчисти служи за изчистване на филтър, ако такъв е бил приложен преди това.
* Ако искате антетката на колоните да остава постоянно видима при разлистване, използвайте Firefox 3+, Opera 11+, Chrome 24+, Safari 5+, IE 8+
   При по-стари версии на посочените Internet browsers или при други, различни от споменатите, антетката ще е видима само в началото на таблицата (това се отнася за IE 6 и IE 7).

Наименование на търговското дружество Данни за съдебната регистрация Вид дейност Предмет на дейност Орган на управление Лица в органа на управление Адрес на управление Имоти включени в капитала на ТД